การฝึกอบรมระบบอากาศอัด (ระบบขัดข้อง!! แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ กรุณาติดต่อ คุณณัฐพล ที่หมายเลข 08-1546-0937)
การฝึกอบรมระบบอากาศอัด (ระบบขัดข้อง!! แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ กรุณาติดต่อ คุณณัฐพล ที่หมายเลข 08-1546-0937)
โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0 ในโรงงานควบคุม (ระบบอากาศอัด)
รายละเอียด